Algemeen

CAR De Schakel is een Centrum voor Ambulante Revalidatie gelegen in het centrum van Wetteren. De Schakel bestaat bijna 50 jaar en is daardoor regionaal een gevestigde waarde. Huiselijkheid, laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn belangrijke troeven van ons centrum.
We doen aan onderzoek en therapie van peuters, kleuters, kinderen en jongeren met verschillende problematieken op het vlak van ontwikkeling en gedrag. Deze onderzoeken en behandelingen gebeuren op een intensieve, multidisciplinaire manier die wetenschappelijk gefundeerd is, rekening houdend met contextfactoren. Op deze manier kunnen we streven naar empowerment van gezinnen en maximale participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen.
Naast het belang dat we hechten aan goede individuele zorgen voor kinderen en betrokkenheid van ouders, werken we intensief samen met doorverwijzers en andere externe diensten om samen tot een professioneel hulpverleningsparcours te komen.

De Schakel is een vereniging zonder winstoogmerk. We zijn erkend door het VAPH en hebben een overeenkomst met het VAZG.

Ons gebouw

Onze equipe

 

Ons team bestaat uit logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, sociaal werkers, kinesisten, een revalidatie- en kinderarts en een neuropsychiater.

 

Directie

Bart Volders    bart.volders@cardeschakel.org

 

Artsen

Dr. Eliane Vermeesch Medisch directeur - Revalidatiearts - Pediater
Dr. Francoise Matthys Neuropsychiater

 

Campusverantwoordelijke/Therapeutisch coördinator

Shari Moermans    shari.moermans@cardeschakel.org

 

Psychologen/Psychologisch consulent

Ruth Van Ingelgem ruth.vaningelgem@cardeschakel.org
Nele Van Winghem nele.vanwinghem@cardeschakel.org
Joke Pincket joke.pincket@cardeschakel.org
Nele Vanthuyne nele.vanthuyne@cardeschakel.org

 

Sociaal werkers

An Roosen wordt vervangen door Colien Demeyer
Colien Demeyer colien.demeyer@cardeschakel.org
Nancy Rasschaert nancy.rasschaert@cardeschakel.org

 

Logopedisten

Evelien De Vleminck evelien.devleminck@cardeschakel.org
Els Van Der Stockt els.vanderstockt@cardeschakel.org
Barbara Wauters barbara.wauters@cardeschakel.org
Vicky Baele vicky.baele@cardeschakel.org

 

Ergotherapeuten

Evy Deketelaere evy.deketelaere@cardeschakel.org
Feline De Preester feline.depreester@cardeschakel.org

 

Kinesiste

Paloma Sanchez paloma.sanchez@cardeschakel.org

 

Logistieke ondersteuning

Tania Janda