Sponsors

1. Algemeen

Onze activiteiten worden hoofdzakelijk gefinancierd door subsidies en gebruikersbijdragen. Deze middelen zijn voldoende om onze basisopdracht waar te maken. Dankzij subsidies kunnen we ons dagelijks werk verrichten... dankzij sponsorgelden kunnen we "extra's" verwezenlijken waarmee we het verschil kunnen maken.

U, als sponsor, kan daar een bijzonder waardevolle bijdrage leveren.In de sponsormapwillen we u dan ook inlichten over de projecten die we willen waarmaken en hoe u ons daarbij kan helpen.

Onze website geeft u alvast een inzicht in onze dagdagelijkse werking. En vanzelfsprekend is er een plaats voorzien voor de vermelding van constructieve bijdragen door onze sponsors.

Uiteraard zijn we steeds bereid om ons centrum, de werking en de ambitieuze toekomstplannen aan u voor te stellen!

2. Steun aan De Schakel

In 2018-2019 hebben we van de volgende mensen/organisaties/bedrijven al mooie bedragen mogen ontvangen:

 • Ladies Circle Wetteren
 • VBS Overbeke en iedereen die een actie heeft georganiseerd voor De Schakel via De Warmste Week

Uiteraard willen we de mensen en organisaties die ons in het verleden reeds gesteund hebben uitdrukkelijk bedanken:

 • Rotary Club Wetteren
 • Bon'Ap
 • Lions Club Wetteren (Rozenstreek)
 • Willy Naessens
 • Lions Club Wetteren
 • Rode Kruis Laarne
 • Gemeente Laarne
 • Markant Wetteren
 • Gemeente Wetteren
 • Iedereen die met grote of kleine bedragen, vrijwilligerswerk, hun inzet of betrokkenheid ons centrum heeft gesteund

Dankzij hen hebben we al heel wat zaken kunnen realiseren. De meeste realisaties kan u vinden in onze nieuwsrubriek.

3. Een gift doen

Wil je mee het verschil maken als fonds, serviceclub, bedrijf of particulier? Dat kan op rekeningnummer BE91 8916 3412 4776 op naam van CAR De Schakel - Wetteren vzw. Elke gift, hoe klein of hoe groot, wordt gewaardeerd.

Vergeet niet uw naam te vermelden en ons dit zeker door te geven op de onderstaande gegevens zodat wij u feedback kunnen geven over wat er met uw gift zal gebeuren. In onze nieuwsbrief en op onze facebookpagina zal er ook een verwijzing komen naar het project dat u gesponsord heeft.

Hebt u nog opmerkingen of bemerkingen? We luisteren graag naar uw vragen en suggesties.

We komen u ook graag meer uitleg geven over onze werking, het algemeen beleid, het financieringssysteem en/of concrete inhoudelijke vragen.

U kan ons contacteren op de volgende contactgegevens:


2015 CAR De Schakel. Alle rechten voorbehouden.