Algemeen

CAR Staat voor "Centrum Ambulante Revalidatie". We doen aan multidisciplinair onderzoek en behandeling van peuters, kleuters, kinderen en jongeren die problemen ondervinden in hun dagdagelijks functioneren. "Ambulant" wil zeggen dat uw kind niet bij ons verblijft, maar na de onderzoeken/therapie gewoon terug naar huis keert. "Multidisciplinair" betekent dat uw kind omringd is door mensen met verschillende specialisaties die op een wetenschappelijk gefundeerde manier (onder andere door hun vooropleiding, maar ook via permanente vorming en bijscholing, investeren in nieuwe testen en materiaal, het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen, enz.) vanuit verschillende invalshoeken uw kind onderzoeken en ermee werken.

We werken tevens op maat van uw kind. Zowel de onderzoeken als de therapie worden afgestemd op de noden van uw zoon of dochter. Dit betekent dat het soort onderzoek afhankelijk is van de hulpvraag, dat de therapie zowel individueel en/of in groep kan doorgaan, dat de werkvormen aangepast worden, dat we ouderbegeleiding aanbieden, enz. We vinden uw betrokkenheid, als ouder, dan ook erg belangrijk.

Naast de individuele benadering in het centrum, werken we ook samen met allerlei andere diensten en voorzieningen. Er is op regelmatige basis overleg met verwijzende diensten zoals scholen, Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB), Centra voor Ontwikkelingsstoornis (COS), ReferentieCentra Autisme (RCA), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), artsen, thuisbegeleidingsdiensten, enz. In vele gevallen wordt u op deze besprekingen mee uitgenodigd.

Hoe gaat dit alles in zijn werk en wat kost het?

Zowel voor onderzoek als therapie wordt er een aanvraag gedaan bij uw mutualiteit in functie van de tussenkomst in de revalidatiekosten. Een sessie kost u momenteel 1,84 euro remgeld per revalidatiedag. Indien u een voorkeursregeling geniet betreffende de ziekteverzekering, betaalt u geen remgeld. Met andere woorden, onderzoek en/of therapie is voor u dan kosteloos.

Duur van de therapie

De duur van de therapie is bepaald door de overeenkomst van het VAZG. De behandeling is minstens voor 1 jaar. Uw zoon of dochter komt hiervoor min. 1 uur en max. 2 uur per keer, meestal meerdere malen per week, naar De Schakel.

Uw kind aanmelden

  • U kan uw zoon of dochter aanmelden door eens bij ons binnen te springen
  • of door contact op te nemen met onze sociaal werkers (An of Nancy)
    • op het nummer 09 369 80 96
    • of via mail op info@cardeschakel.org
    • Zij zullen u verder begeleiden bij al uw vragen.

 

Onthaalbrochure voor kinderen

Wil u graag uw zoon of dochter uitleggen hoe de onderzoeken er bij ons uitzien?
Misschien kan onze onthaalbrochure daarbij helpen: